En guide till betesputsare

En introduktion till betesputsar och en beskrivning av skillnaden mellan slagklippare (vertikalklippare) och rotorklippare.

Betesputsare

En betesputs är en typ av grönytemaskin som används för att klippa eller slå ner högre växtlighet. Vanligast är att betesputsen kopplas till en traktor och får kraft genom traktorns kardanaxel, men det finns även mindre modeller med motor, dessa används vanligtvis tillsammans med fyrhjulingar (ATVs).

Betesputsar kommer i olika utföranden och har olika funktioner. Betesputsens bredd avgör hur brett den klipper. En del modeller har sidledsförskjutning för att kunna komma åt att klippa där traktorn inte kan köra. Vissa modeller kan även vinklas vertikalt och kan då användas till bland annat dikesrensning. Då placeras maskinen i en mer upprätt position för att följa dikeskantens lutning.

1

Två typer av betesputsare

Det råder ibland en begreppsförvirring eftersom två olika typer av maskiner, som fungerar på olika sätt, brukar kallas för betesputsar: slagklippare (även kallad vertikalklippare) och rotorklippare.

vertikalklippare
1
vertikalklippare
2
rotorklippare
3
rotorklippare
4
Slagklippare

Bild 1 ovanför visar en slagklippare sedd bakifrån. Jämfört med rotorklipparen är den högre och har ett mindre djup. Bild 2 visar att slagklipparen har en horisontell axel som är försedd med flera knivar/slagor. När axeln roterar svingas slagorna vertikalt och maler ner gräset. Slagorna kan vara utformade på olika sätt: hammarslagor och Y-slagor är vanliga.

Rotorklippare

Bild 3 ovanför visar en rotorklippare sedd bakifrån. Rotorklipparen fungerar på samma sätt som en kraftig gräsklippare (bild 4). Stora knivar roterar horisontellt med marken och klipper av gräsytan. Blir gräset för högt eller tjockt viker maskinen ofta ner gräset eller så sätter det igen sig och drivremmarna slirar. Maskinen är känslig för sten.

2

Två typer av slagor

Som nämts ovan fungerar en vertikalklippare genom att en axel försedd med slagor roterar. Slagorna kan vara utformade på olika sätt, man talar oftast om Y-slagor och hammarslagor.

hammarslaga
Hammarslaga

Hammarslagor väger betydligt mer än Y-slagor och har högre slagkraft och kräver mer effekt. Ger bättre resultat bland sly, förna, avföring från djur och tuvor, men klipper även gräs.

Fördelar: Bra mot sly, avföring från djur och tuvor, hög anslagskraft.

Y-knivar
Y-slaga

Y-slagor väger mindre än hammarslagor och kräver mindre effekt, anslagsenergin blir lägre och de är mindre stenkänsliga än hammarslagor. Monteras ofta i par och ger bra resultat på gräs.

Fördelar: Bra resultat på gräs, skapar mindre luftström och dammbildning, lågt effektbehov = låg bränsleförbrukning.

Y-slaga alternativ

Denna bild visar en annan variant av en Y-slaga med en tredje slaga i mitten.

3

Tre monteringar

En betesputs kan monteras på olika sätt. Vanligast är att den monteras bakom en traktor, men den kan också monteras framför traktorn. Det finns även betesputsar som monteras bakom fyrhjulingar (ATVs).

dikesklippning
Betesputs bakom traktor

Denna bild visar en betesputs som är monterad bakom en traktor. Betesputsen får kraft och drivs genom traktorns kraftuttag.

Bakom fyrhjuling

Denna bild visar en betesputs som är kopplad till en fyrhjuling. På betesputsen sitter en motor som driver maskinen.

Frontmonterad betesputs

Denna bild visar en frontmonterad betesputs.

Betesputs för fyrhjuling

Att köpa betesputs

När man ska köpa en vertikalklippare eller betesputs krävs en del efterforskning. Eftersom det finns en uppsjö av modeller på marknaden är det väsentligt att vara klar över vilka behov man har: Vilken typ av yta ska klippas? Vilket klippresultat vill man uppnå? Hur ofta är det tänkt att ytan ska klippas? Hur mycket kommer betesputsen att användas? Vilka funktioner behöver man? Hur stark traktor kräver modellen i fråga?

Ibland är det rea på betesputsar, men förvänta dig inte att hitta några jätterabatter. En del väljer att köpa begagnade betesputsar, vilket kan vara rätt väg att gå, men se bara till att maskinen är i ett acceptabelt skick. Här nedanför visas några företag som säljer betesputsar.

FAE
Berti
Perfect
Rotomec
Trejon
Tecura
Nordfarm

Betesputsar
info@betesputsar.se